Webinarreeks 'De Zorg van de Toekomst'

 

Hoe ziet de zorg erover een paar jaar uit? Welke ontwikkelingen spelen er binnen de zorg? Hoe zorg je voor een optimale en gezonde ICT inrichting die jullie doelen ondersteunen? In onze webinarreeks ‘De Zorg van de Toekomst’ hebben we op o.a. deze vragen antwoord gegeven. De serie bestond uit de volgende webinars:

 

De Do’s en Don’ts van E-Health

De top 5 IT issues & de healthcheck als oplossing

Grip met een ICT dashboard

Future Healthcare 

 

De webinars hebben al plaatsgevonden, maar de replays zijn nog terug te kijken. Lees hieronder meer informatie over de verschillende webinars of bekijk gelijk de replays.

 

Webinar 1

De Do’s en Don’ts van E-Health

Hoe vaak komt de huisarts tegenwoordig nog écht bij de mensen thuis? Dankzij eHealth kan de arts soms ook digitaal “langskomen”. Je kunt vanuit huis met elkaar communiceren, thuis metingen doen en alles automatisch doorsturen. Of de arts kan jouw gezondheid op afstand monitoren. Naar het ziekenhuis gaan is daardoor steeds minder nodig. Onderzoek heeft ook bewezen, dat je thuis ook nog eens beter herstelt dan in een ziekenhuis. Mooie initiatieven dus, vanuit verschillende invalshoeken maar met dezelfde doelen: clientvriendelijk, zorg op maat, preventie, ketensamenwerking en kostenbesparing. Als zorg verlenende organisatie ontstaat er wel een uitdaging om de ontwikkelingen te volgen, de juiste keuzes te maken en ook om de ICT-omgeving beheersbaar te houden.
​​​​​​​
Hoe ga je als zorg-organisatie hier nu mee om? Waar ga je als organisatie op inzetten? Wat zijn de do’s en de don’ts als het gaat om eHealth implementatie, hoe leg je het fundament en hoe wordt je hiermee maximaal succesvol? In dit webinar willen daar richting aan geven.

Presentatie door
Jan Schultinga 
 

Webinar 2

De top 5 IT issues & de healthcheck als oplossing

In het webinar over de IT healthcheck neemt Strict je mee in onze praktijkervaring in de Healthcare sector. Wat komen we zoal tegen bij onze klanten op het vlak van IT? We herkennen een rode draad van IT toepassingen die we tegenkomen. Daarnaast zullen we ook een top-5 van meest voorkomende IT uitdagingen behandelen. Een IT healthcheck helpt om inzicht te verkrijgen in de status van het IT landschap. Met dit inzicht is het mogelijk weer perspectief te krijgen op een gezonde IT omgeving.

Presentatie door
Arnold Jessurun 
 

Webinar 3

Grip met een ICT dashboard

Een ICT dashboard kan helpen om de controle terug te krijgen over de huidige IT. Maar hoe kom je tot een goed dashboard? In deze webinar legt Koen Bakker uit welke data noodzakelijk is voor een goed en overzichtelijk dashboard. Hij neemt je mee in de stappen die je moet zetten om weer grip en controle te hebben.

Presentatie door
Koen Bakker

Webinar 4

Future healthcare

Het is nog niet zo heel lang geleden dat zorginformatie niet of schaars werd gedeeld binnen of tussen ziekenhuizen, laat staan met patiënten (cure) en cliënten (care). Het is ook nog niet zo lang geleden dat ziekenhuizen het monopolie hadden op het leveren van diagnostiek en behandeling geconcentreerd op een paar locaties. Mede door de gigasnelle ontwikkeling van rekenkracht, netwerken, sensoren en data zien we een digitale transformatie die care en cure al enorm heeft veranderd en we staan daarin nog maar aan het begin. In dit webinar neemt Richard Kamman je mee op deze reis.

We starten vanuit het “analoge” tijdperk om pijlsnel door te gaan naar de digitale transformatie van het heden. Data en informatie zijn in grote hoeveelheden toegankelijk en niet meer voorbehouden aan een selecte groep professionals.  Patiënten worden in toenemende mate eigenaar van eigen data en krijgen meer inzicht en grip op het eigen ziekte- en behandelingsproces.  Gefaciliteerd door slimme ICT en medische technologie worden consulten, diagnostiek en behandeling meer en meer geleverd buiten de fysieke muren van het ziekenhuis. Statements als “Slimme zorg thuis” of “In het ziekenhuis als het moet, thuis als het kan” accentueren deze trend nadrukkelijk.

Wat voor gevolgen heeft dit voor de gezondheidszorg en voor “het ziekenhuis”? In het afsluitende deel van de webinar reeks wordt een toekomstig beeld geschetst vanuit de wereld van de patiënt. Nadrukkelijk geen hoogdravend futuristisch beeld maar een realistisch, vooruitstrevend “droomscenario” vanuit het patiënt perspectief als hij/zij over 5-10 jaar met een zorgvraag wordt geconfronteerd.

Presentatie door
Richard Kamman