Missiekritisch is een buzz word geworden. Oorspronkelijk afkomstig uit de defensiewereld gebruiken we missiekritisch als er mensenlevens van afhankelijk zijn of als er hoge kosten ontstaan bij uitval. Missiekritische mobiele communicatie moet het dus altijd doen – ongeacht de omstandigheden. Dat geldt voor dagelijkse situaties, maar ook in uitzonderlijke situaties, zoals calamiteiten of evenementen.

Publieke netwerken (nog) geen optie

Voor missiekritische mobiele communicatie is er op dit moment eigenlijk maar één technologie: TETRA (Terrestrial Trunked Radio). Deze wereldwijde standaard wordt in Nederland onder meer gebruikt in C2000, het communicatienetwerk voor de hulpdiensten, maar ook tal van bedrijven in vervoer (Schiphol, GVB, RET), transport, logistiek en industrie (Tata Steel) gebruiken of bouwen op dit moment TETRA netwerken.
Voor deze organisaties is het gebruik van mobiele telefonie (GSM, 3G, 4G) geen optie. De beschikbaarheid van de netwerken van de publieke operators kan niet worden gegarandeerd, zeker niet tijdens calamiteiten waarbij er extra veel (lokaal) verkeer is. Daarnaast ontberen de netwerken standaard PMR (Professional Mobile Radio)-functies zoals push-to-talk en groepscommunicatie. Hoewel KPN en Vodafone inmiddels wel dergelijke diensten bieden, blijft de performance nog achter bij de professionele PMR-netwerken.

Ontwikkelingen

De 4G technologie is nog niet uitontwikkeld en dankzij inspanningen van onder meer de Critical Communications Broadband Group is de standaardisatie van PMR-functies in de volgende versies van LTE voorzien. Maar dat betekent nog niet dat deze functies in de publieke netwerken van de huidige operators daadwerkelijk geïmplementeerd zullen worden. PMR is immers een nichemarkt vergeleken met het publiek, dus er zal een goede business case voor moeten zijn.

De verwachting is dat rond 2018 de eerste LTE apparatuur met PMR-functionaliteit op de markt zal verschijnen. Opvallend is, dat vanwege de grote behoefte aan breedbandige data, organisaties niet wachten tot die apparatuur er is, maar nu al beginnen met implementatie op basis van de huidige technologie, die op basis van een roadmap naar een volwaardig missiekritisch systeem toe moet groeien.

Zo is recent een tender voor mobiele dienstverlening gepubliceerd door NS, waarbij niet alleen regulier mobiel (telefonie/data)verkeer via operators maar ook PMR-diensten worden aanbesteed. Op deze Hyperconnect aanbesteding mogen alleen partijen inschrijven die spectrum bezitten, dus de publieke operators.

In een volgend blog kom ik terug op internationale ontwikkelingen.

Drempels

De migratie van de huidige mobiele (4G) netwerken naar ondersteuning van PMR functionaliteit is geen sinecure. Zolang de voor PMR noodzakelijke functies zoals missiekritische push-to-talk (MCPTT), groepscommunicatie en direct mode nog niet worden geboden, zullen huidige PMR gebruikers niet overstappen. Zij willen proven technology en zijn vaak huiverig om early adopter te zijn.

Een goed doordacht migratiepad is daarom essentieel. Veel leveranciers van PMR (TETRA) systemen bieden al koppeling met LTE aan, of complete hybride oplossingen. Zo kan vanuit de huidige omgeving geleidelijk gemigreerd worden naar nieuwe technologie, door nieuwe functies toe te voegen. Meestal betreft dat het toevoegen van (publieke of private) breedband data mogelijkheden aan spraak via TETRA. Integratie vindt in de infrastructuur plaats door middel van smart gateways, of in het randapparaat (smartphone). Zo krijgen smartphonegebruikers toegang tot PMR-functionaliteit.

Voor missiekritische mobiele communicatie via publiek 4G blijven er drempels. Enkele daarvan zijn:

  • QoS – Hoe gaat een publieke operator garanderen dat de dekking overal waar een gebruiker dat nodig acht, wordt gerealiseerd? En hoe wordt een hoge beschikbaarheid en voldoende capaciteit gegarandeerd, ook bij calamiteiten en evenementen?
  • Prioriteiten – Hoewel dit technisch al mogelijk is, is op dit moment een prioriteitsfunctie niet aanwezig. Wie bepaalt wie er bij drukte voorrang krijgt? Op basis van organisatie, rol en functie? Of op basis van type gebruik? En hoe bepaal je dat?
  • VoLTE – de standaard voor spraak via 4G, is nog niet overal geïmplementeerd. De functie die ervoor zorgt dat bij slechte dekking seamless wordt overgeschakeld naar 3G of zelfs 2G (GPRS), moet zijn geïmplementeerd. En hoe gaat een operator hierbij om met roaming en interoperabiliteit?
  • Rijke functionaliteit – TETRA gebruikers kennen de voordelen: tientallen functionaliteiten die op maat gesneden zijn voor missiekritisch gebruik, zoals nood- en prioriteitsoproepen, late entry, meeluisteren en dynamic regrouping. Deze worden binnen LTE niet allemaal gestandaardiseerd en zullen binnen publieke 4G netwerken vermoedelijk niet worden geïmplementeerd. Mogelijk komen er apps of proprietary oplossingen, maar die zorgen voor beperkte interoperabiliteit.

Roadmap

De technologie is volop in ontwikkeling en de markt komt in razend tempo met nieuwe functies. De eerste demo’s met voorlopers van 5G worden al gegeven. De gebruiker wordt verleid met datasnelheden die in de tientallen Gigabits per seconde lopen, maar de realiteit is dat 95% van de missiekritische mobiele communicatie conventionele spraak betreft. Natuurlijk kan een deel daarvan door signalling en messaging worden vervangen, maar spraak blijft altijd belangrijk.

Maar eerst zullen beschikbaarheid, capaciteit, radiodekking en PMR-functionaliteit in de publieke 4G-netwerken op orde moeten zijn en de ontwikkeling hiervan moet worden vastgelegd in een roadmap. Op basis van de communicatiebehoefte van een organisatie kan worden bepaald wat een goed moment is om in te stappen en het migratiepad in te zetten.

Strict heeft voor een aantal toonaangevende organisaties al een dergelijke communicatietechnologie roadmap mogen opstellen. Vaak als onderdeel van een project, soms ook als zelfstandig strategiedocument.

Wilt u meer weten over de ontwikkelingen die ik in dit blog heb aangehaald en hoe u deze kunt toepassen in uw organisatie? Neem dan eens vrijblijvend contact op!