We herkennen ongetwijfeld het beeld. Na twee jaar pandemie en heel veel thuiswerken voelt het nog enigszins onwennig om elkaar als collega’s weer in levenden lijve te zien. We komen schoorvoetend weer op kantoor of waar dan ook in de werkomgeving, geven een boks, zwaaien naar of schudden toch maar handen met die nieuwe collega die vorig jaar is begonnen, en we nemen plaats in de kantoortuin waar de 1,5 meter-regel alweer snel lijkt te zijn vergeten.

Na de eerste sociale bijpraatsessies en een kop koffie, klappen we onze laptop open en gaan we aan de slag. Dit apparaat stelde ons de afgelopen twee jaar in staat om vanuit huis contact te houden met collega’s en klanten, door middel van inmiddels alweer volledig ingeburgerde toepassingen als Teams, Zoom, Webex, Meet, etc. We verwachten dat het apparaat zonder problemen, net als thuis, weer verbinding maakt met de rest van de wereld zodat we gewoon weer verder kunnen werken, alsof er niets is gebeurd…

Bandbreedte

Gelukkig is het Wifi-password in al die tijd niet veranderd, dus verbinden gaat probleemloos. Maar wat we ons wellicht niet beseffen is dat we met z’n allen wel twee jaar verder zijn. Wie de wetmatigheid van Nielsen kent, weet dat onze behoefte aan bandbreedte niet meer dezelfde is als in het voorjaar van 2020. Deze zal namelijk aanzienlijk zijn toegenomen, volgens de inschatting van Nielsen met zo’n 50% per jaar. Zo zullen we ook op de dagen dat we weer op kantoor werken regelmatig een overleg via Teams bijwonen, een applicatie die met video toch snel een capaciteit van 2 tot 3 Mbps aan bandbreedte per gebruiker vereist.

Wifi-connectiviteit

Daarnaast zien we in de ICT-markt momenteel een aantal ontwikkelingen die de vraag naar Wifi-connectiviteit sterk zullen aanjagen:

  • Zo beschikken moderne laptop PC’s steeds vaker niet meer over een LAN-aansluiting, waardoor er door de gebruiker eerder een beroep op Wifi zal worden gedaan.
  • Werkplekconcepten gaan na twee jaar thuiswerken onverbiddelijk op de schop. Hiermee ontstaan flexibele kantoorconcepten waarin medewerkers niet meer over vaste werkplekken zullen beschikken maar op diverse plekken kunnen ‘aanlanden’. Connectiviteit zal in deze concepten meer en meer via Wifi verlopen.
  • Daarnaast zien we een duidelijk toegenomen vraag naar de integratie van Microsoft Teams en telefonie. Een vorm van integratie die inmiddels door diverse fabrikanten en leveranciers van telefonieoplossingen wordt geboden. Voor sommige klanten is de standaard binnen Teams beschikbare telefoniefunctionaliteit al voldoende om het volledige telefoniesysteem ter discussie te stellen. Het gebruik van de Teams-client op mobiele devices vraagt eveneens om Wifi-connectiviteit.

Het is goed om bij deze en andere ontwikkelingen, en de daaruit voortvloeiende afwegingen en keuzes, op tijd stil te staan bij de Wifi-infrastructuur. Stel uzelf eens de vraag of de huidige Wifi-omgeving nog voldoet om alle collega’s op kantoor goed te faciliteren.

ICT-projecten

En denk ook eens aan de komende ICT-projecten: het succes van deze projecten zal in toenemende mate afhangen van de beschikbaarheid, kwaliteit en capaciteit van het Wifi-netwerk. Zeker in kantoor- of andere bedrijfsomgevingen waar de indoordekking van  het netwerk van de mobile provider te wensen over laat. Het moderniseren en, waar nodig, uitbreiden van de Wifi-infrastructuur is voor veel organisaties een uitdaging en project op zich. Een uitdaging die zomaar eens onderschat zou kunnen worden!