Strict heeft het management van de nationale politie strategisch begeleid bij het ontwikkelen van een model waarmee de politie daadkrachtiger kan inspelen op actuele ontwikkelingen. Dit heeft geleid tot het ‘scaled agile politiemodel’ welke de blauwdruk is voor het productiehuis. Dit productiehuis geeft de politie een leidende positie op het gebied van Enterprise Agility binnen de overheid, maar ook daarbuiten. Dat blijkt uit onderzoek door KPMG en is bevestigd door een nominatie voor de Computable Awards.

 

De transformatie wordt in het onderzoek bestempeld als “ambitieus” en “met grote snelheid op gang getrokken”. Sinds medio 2017 wordt hard gewerkt aan een ambitieus verandertraject binnen de Politie-organisatie. Hiervoor hebben Strict en de Politie een verandermodel ontwikkeld, waarin de complexe transformatie is vormgegeven, maar ook geïmplementeerd.

 

Strict is erg trots op de mooie samenwerking met de Politie en de mooie uitkomsten.

“We staan al jaren klaar voor onafhankelijk advies, digitale innovaties en het managen van complexe verandertrajecten” vertelt Gert-Jan Elzinga, business lead enterprise agility bij Strict. “Dit is een prachtig voorbeeld van een vernieuwende aanpak binnen een complexe organisatiestructuur, waardoor een enorme versnelling in transformaties wordt bereikt, zonder concessies te doen aan de kwaliteit van het project. En dit is een geweldige kroon op het werk van Marco de Jong en Jurjen de Groot, die vanuit Strict met heel veel toewijding hebben gewerkt naar deze mooie uitkomst.”