Rapport Onderzoek naar vergunningvrij gebruik in de 2100 MHz band

Op dit moment is de 2100 MHz band is in Nederland in gebruik voor openbare mobiele telecommunicatie, en vergund aan drie mobiele operators. De vergunningen voor het gebruik van deze frequentieband zijn onlangs verlengd tot 1 januari 2021. Het ministerie van Economische Zaken bereidt momenteel een veiling voor waarvan de 2100 MHz band onderdeel zal zijn. In de voorbereiding van deze veiling is in de consultatie voor de Nota Mobiele Communicatie 2017 door het ministerie voorgesteld om 2 x 10 MHz uit de 2100 MHz band vergunningvrij beschikbaar te stellen voor mobiele communicatie. Deze vergunningvrije frequentieruimte zou een aanvulling vormen op de 2 x 5 MHz die in de 1800 MHz band (de DECT guardband) al enige jaren vergunningvrij beschikbaar is.
Het ministerie van Economische Zaken heeft aan Strict Consultancy een onderzoekopdracht gegeven naar vergunningvrij gebruik van 2×10 MHz in de 2100 MHz band.

In het najaar van 2019 worden de 700, 1.400 en 2.100 MHz-banden geveild. Die megaherzen zijn de cijfers die ook in de gebruiksaanwijzing van je smartphone staan: welke frequenties ondersteunt jouw toestel? De gemiddelde gebruiker haalt de schouders erbij op, maar voor providers is spectrum (frequentieruimte) de zuurstof die het netwerk in leven houdt.

Vandaar dat de telecomsector boos reageerde toen EZ in maart voorstelde om een gedeelte van de 2.100 MHz-band (nu nog in gebruik voor 3G-klanten van KPN, Vodafone en T-Mobile) niet te veilen. Frequentieruimte inleveren, dat past niet bij de verwachte groei van het mobieledataverkeer.

Het vrij te komen spectrum had EZ toegedacht aan privénetwerken van bedrijven. „Voor sommige bedrijfskritische toepassingen is een ‘normaal’ mobiel netwerk niet zeker genoeg”, legt Dick Martens van adviesbureau Strict uit. Hij geeft het voorbeeld van ziekenhuizen die mobiele telefonie willen combineren met de verplegersoproep, of een raffinaderij die een bewakingscamera „99,99 procent” in de lucht wil hebben. „Providers bieden dat soort garanties niet”, aldus Martens.

Strict hield het conceptvoorstel van EZ onder de loep en adviseerde om niet de 2.100 MHz-band, maar een andere, bijvoorbeeld die van 2.300 of 3.500 MHz, te gebruiken voor bedrijfstoepassingen. EZ is van plan dat advies ook op te volgen. Het is nog niet duidelijk wanneer die andere frequenties vrijkomen. Zo wordt een deel van de 3.500 MHz boven de lijn Amsterdam-Zwolle vrijgehouden voor de geheime diensten, die in het Friese dorpje Burum satellietcommunicatie afluisteren met grote schotels. Wat er dan met het afluisterstation (bijnaam: ‘t grutte ear’) gebeurt, is onduidelijk. De huidige bedrijfsnetwerken gebruiken een vergunningvrij deel van de 1.800 MHz-band en blijven functioneren, ook na de veiling.

Bronnen: ministerie van economischezaken en nrc.nl