Schiphol

Schiphol

Grenscontrole geautomatiseerd

 

Meer mensen per minuut door de paspoortcontrole op Schiphol, zonder in te boeten op veiligheid. Dat was kortweg de uitdaging waar de luchthaven, marechaussee en het Ministerie van Binnenlandse Zaken in 2011 voor stonden. Strict stelde de vraag achter de vraag en begeleidde de partijen naar een innovatieve oplossing.

 

Vraag-gestuurd Aanbesteden is belangen bundelen

 

2011 – “Hoe krijg je belangen als snelheid en efficiency enerzijds, en veiligheid en integriteit anderzijds, met elkaar verenigd? Dat was de grootste uitdaging in dit traject”, zegt Kier-co Gerritsen, projectleider
No-Q (een moderne verkorting van No Queue, ofwel geen wachtrij). “We kampen op dit moment met een capaciteitsprobleem op Schiphol. Het aantal passagiers neemt ieder jaar met vijf procent
toe, terwijl ook de paspoorten steeds beter en kwalitatiever worden. We moeten ze op steeds meer punten controleren, wat het een tijdrovende klus maakt. We hebben dus een slimme oplossing nodig
voor een snellere grenspassage, die toch passagiersvriendelijk en veilig is. Liefst deels geautomatiseerd, zodat de Koninklijke Marechaussee ontlast wordt.”

 

Inkoopstrategie

Strict werd vanuit het Programma Vernieuwing Grensmanagement ingeschakeld, waarin de Koninklijke Marechaussee, Amsterdam Airport Schiphol en het Ministerie van Binnenlandse Zaken samenwerken.
Het project No-Q valt daaronder. “De initiële vraag die wij bij Strict neerlegden was: help ons bij het schrijven van het Pakket van Eisen, in voorbereiding op de Europese aanbesteding”, zegt Gerritsen.
“Maar Robbert Klein Obbink stelde ons een heel andere vraag: wat is jullie inkoopstrategie? Willen jullie het product kopen, of juist afnemen als een service? Kiezen jullie voor maatwerk, of een generieke
oplossing? Kortom, wat is jullie strategie? Tja. Dat was een goede, confronterende vraag. Daar hadden we nog onvoldoende over nagedacht.”

 

Weten wat je zoekt

Robbert Klein Obbink: “De inkoopstrategie bepaalt uiteindelijk hoe je de Europese aanbesteding in gaat. Je kunt wel allerlei partijen vragen een offerte uit te brengen, maar als je niet weet wat je zoekt, weet
je niet waar je uitkomt. Ook bepaalt de inkoopstrategie je latere beheersstrategie. Als jij een auto least, vraagt dat om ander beheer dan als je een auto koopt. Daarnaast zie je een landelijke trend dat
de overheid liever geen bezit meer wil. Bezit is een te groot risico. Je schaft misschien een technologie aan die binnen een jaar alweer is ingehaald door de huidige ontwikkelingen. Als je een service afneemt,
kun je updates van de service verwachten.”

 

Draagvlak creëren

Aangezien Klein Obbink ook de expertise in huis heeft om deze strategische fase te stroomlijnen, werd hij gevraagd om No-Q ook hierin te begeleiden. Gerritsen: “Robbert kwam binnen als schrijver van het Pakket van Eisen en heeft ons uiteindelijk geholpen bij het opstellen van een strategisch plan én bij het creëren van draagvlak voor de uiteindelijke beslissing. We werken hier met veel partijen samen, die soms wisselende belangen hebben. Logischerwijs wil een luchthaven liever niet dat de nieuwe paspoortcontrole meer ruimte in beslag neemt dan de huidige, omdat dat ten koste gaat van winkelruimte en horeca. Alle partijen moeten dus achter de nieuwe oplossing staan. Wat dat betreft was dit een politiek gevoelige opdracht.”

 

Waarde hechten

Gerritsen en Klein Obbink stelden uiteindelijk in samenspraak een strategisch concept en Pakket van Eisen op. Gerritsen: “Daarbij hebben we de Koninklijke Marechaussee bijvoorbeeld gevraagd: waar moet een veilige grenscontrole minimaal aan voldoen? En hoeveel waarde hecht je aan al die verschillende componenten? Zo konden we het belang ‘snelheid’ alsnog verenigen met een stabiel niveau van veiligheid. En zorgden we dat alle partijen zich achter het voorstel schaarden.” Die opstelling had effect: via de aanbesteding werd een perfecte match gevonden met een ICT-dienstverlener. “Simpel gezegd staan er nu poortjes waar je zelf je paspoort scant en vervolgens doorheen loopt”, zegt Klein Obbink. “De poort controleert je paspoort op een aantal punten en leest ook de chip uit. Daarbij wordt de paspoortfoto vergeleken met wat de camera opneemt. Als er te veel afwijkende info wordt gevonden, krijgt de marechaussee een seintje.”

 

Live proef

De technologie is medio 2010 in de praktijk gebracht, met een live proef op Schiphol. Gerritsen: “Daaruit bleek dat reizigers de nieuwe controle als ‘snel’ en ‘veilig’ ervoeren. Ook bleef er een algeheel gevoel
van comfort hangen. Dat is natuurlijk een subjectieve perceptie. Als je in de wachtrij staat voor een hokje, ben je afhankelijk van derden. Nu ben je als passagier zelf ‘in control’. Dat past in de bredere trend van
self-service. Mensen kopen ook hun eigen treinkaartje en checken zelf in op de luchthaven.”

 

Andere luchthavens

Het vernieuwde grenspassageconcept wordt rond kerst dit jaar [2011, red] in gebruik genomen. In eerste instantie alleen voor EU-burgers, maar bij succes ook voor andere groepen reizigers. “Ook tonen andere luchthavens en zeehavens al interesse”, zegt Gerritsen. “Dit project valt onder de categorie grotere ICT-projecten bij de overheid en wordt zodoende scherp gemonitord. Het is niet alleen een weldoordacht en beproefd concept gebleken, het is ook precies op tijd afgeleverd én binnen de gestelde budgettering gebleven. Het valt daardoor in positieve zin op. Robbert heeft daar zeker aan bijgedragen. Hij heeft het lef gehad om meer expertise in te brengen dan waar wij oorspronkelijk om vroegen. Dat bleek een enorme meerwaarde voor het projectresultaat.”

 

 

Meer informatie over dit project kunt u opvragen bij Robbert Klein Obbink via r.kleinobbink@strict.nl

 

Vaardigheden

Gepubliceerd op

21 oktober 2015