Schelderadarketen

 

Schelderadarketen

 

Informatiebeveiliging

 

Vanuit de post van de Schelderadarketen in Vlissingen is het scheepvaartverkeer tussen de havens aan de Schelde en de Noordzee uitstekend te volgen. Maar liefst 160.000 scheepsbewegingen worden daar jaarlijks gevolgd. Dat gebeurt 24 uur per dag, zeven dagen in de week. Strict helpt de Schelderadarketen om de informatiestromen in goede banen te leiden. Daarbij gaat het niet alleen om technische oplossingen, maar tevens het creëren van bewustwording ten aanzien van informatiebeveiliging en deze waar nodig te verbeteren.

 

De Schelderadarketen (SRK) is een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse en de Vlaamse overheid om het scheepvaartverkeer op de Westerschelde een veilige en vlotte doorgang te bieden van en naar de havens die bereikbaar zijn via de Westerschelde, waaronder de Zeeuwse havens en de haven van Antwerpen. “Informatie over de schepen, maar ook over de lading zijn daarbij van belang. Informatiebeveiliging is heel belangrijk en we moeten zorgvuldig en integer omgaan met de informatie”, aldus Johan Raes van de SRK. Bij die informatie spelen aspecten als veiligheid, commerciële belangen, maar ook maatschappelijke belangen een rol.

 

Concreet

Als het gaat om Informatiebeveiliging in een Mission Critical omgeving, is Strict een uitstekende partner. SRK was geïnteresseerd in de Informatie Beveiligings Volwassenheidsbepaling, die door Strict is ontwikkeld en gerelateerd is aan de ISO-27000 standaard. SRK had bovendien behoefte aan een concreet plan van aanpak en een risicoanalyse. De Volwassenheidsbepaling is inmiddels opgeleverd en biedt SRK de handvatten om verdere verbeteracties door te voeren.

 

Meer informatie

Carl Loefen, tel. 06 270 85 929, c.loefen@strict.nl