Politie Rotterdam Rijnmond

Politie Rotterdam Rijnmond

Cameratoezicht

 

In een onopvallend pand middenin het centrum van Rotterdam klopt het imposante hart van het cameratoezicht voor de hele regio. De politie Rotterdam Rijnmond loopt voorop in Nederland als het gaat om cameratoezicht. Dat geldt voor het aantal camera’s, maar voor ook de manier waarop de beelden worden bekeken, beaamt Ronald Roskam, afdelingschef RCT. “We zijn bijzonder omdat we de beelden van de ongeveer 450 camera’s op één locatie uit de hele politieregio op een proactieve manier uitkijken. Als er wat gebeurt, dan hebben we het meestal wel op beeld.”

450 camera’s op één locatie

Alleen al in Rotterdam beschikt het team van Cameratoezicht over 340 camera’s, de rest staat in de regio. “De beelden worden hier 24 uur per dag en zeven dagen in de week uitgelezen. Hiervoor hebben we tien werkplekken die dus constant worden gebruikt door de in totaal negentig operators die we nodig hebben.” Die operators zijn van Stadstoezicht in Rotterdam, de gemeente dus. Na een uur kijken ga je van je plek en de diensten rouleren drie keer per dag.

 

Regie

Een hele organisatie, die in goede samenwerking gaat tussen gemeente en politie. “Want daarnaast draaien er dertig politiemensen op het cameratoezicht. Die hebben echt de regie bij het uitkijken van de beelden.” Zij bepalen ook welke beelden worden doorgezet naar de meldkamer die dan direct actie kan ondernemen. Daarnaast worden de beelden gebruikt door de politie bij het opsporen. Dat gebeurt dan achteraf. We zoeken de beelden bij het incident, zoals een straatroof of een drugsdeal. Ten derde is er het meekijken als er een melding is. Dan kijken we mee en registreren we wat er gebeurt.”

 

Rendement beter

Ronald Roskam is dagelijks actief met cameratoezicht en heeft zich ontwikkeld tot een expert die zich wereldwijd oriënteert op de nieuwste ontwikkelingen. In Rotterdam is behoorlijk wat geïnvesteerd in het cameratoezicht. Het rendement kon beter, was een constatering aldus Ronald Roskam. “Technisch gezien moet het beter kunnen, het videomanagement kan nog naar een hoger niveau. Het huidige systeem is zes jaar oud en was aan vervanging toe. Wij hebben intern niet de kwaliteit om dit soort problemen op te lossen. Voor onze organisatie zijn het toch relatief nieuwe fenomenen en er bestaan geen standaardoplossingen.”

 

Complex

De politie Rotterdam Rijnmond kwam uiteindelijk bij Strict terecht om te mee te denken en te assisteren. “Als politieorganisatie zijn we met cameratoezicht met complexe processen bezig waar we de kennis en kunde gewoon niet voor in huis hebben. Technisch is het zeer bewerkelijk en dat geldt ook voor het coördineren tussen alle betrokken partijen. We zitten nu aan tafel om de problemen aan te pakken.”

 

Strict

“De opdracht van Strict bestaat eigenlijk uit drie onderdelen,” licht Henk Vennis van Strict toe. “Om te beginnen moeten we zorgen voor een stabiel en schaalbaar systeem. Ten tweede moeten we de interne processen voor beheer en onderhoud op orde krijgen. En tenslotte moeten we het toekomstperspectief schetsen: welke kant gaan we op.”

 

Kwaliteitverbetering

“Het regionale cameratoezicht werkt op alle fronten aan kwaliteitverbetering,” aldus Roskam. “Dat geldt ook voor de operators. Als de techniek optimaal is zijn het uiteindelijk de mensen die de kwaliteit bepalen. Daarom investeren we in opleidingen en trainingen. Ook hebben we in samenwerking met andere partijen een virtueel trainingsysteem ontwikkeld, gebaseerd op de gaming-wereld. We kunnen allerlei scenario’s laten afdraaien. Zo leren in de virtuele wereld  de operators hun vak nog beter te beheersen.”

 

Rendement

Roskam heeft een nuchtere kijk op het rendement van cameratoezicht. “We zijn inmiddels zo ver dat we de kosten van cameratoezicht prima inzichtelijk kunnen maken. Met de baten is dat wat lastiger. Wil je het goed kunnen inschatten dan moet je eerst de vraag beantwoorden waarom je ergens een camera hangt en of je hem er wel neer moet hangen. En als je beelden maakt met de camera’s moeten die wel bekeken worden en er ook opvolging aan geven, zoals we dat in Rotterdam nu doen. Als je dat voor elkaar hebt, dan weet ik gewoon zeker dat het werkt.”

 

Verantwoordelijk

Er spelen nog allerlei discussies rond cameratoezicht. Ronald Roskam: “Bijvoorbeeld over de rolverdeling en wie uiteindelijk verantwoordelijk is. Uiteindelijk gaan we denk ik toe naar een systeem waarin de gemeente verantwoordelijk is voor het uitkijken van de beelden en de rol van het regievoeren bij de politie ligt.”

 

Uitdaging

Cameratoezicht hoort dan bij de gemeente, maar ook de politie speelt haar rol en daar is nu actueel de vorming van de nationale politie. “Waar de 25 regio’s het in het verleden veelal zelf konden regelen, wordt nu gezocht naar een eenduidig systeem.” Er ligt nog een uitdaging te wachten. “De kwestie van het beeldregisseurschap bijvoorbeeld. We spelen allemaal onze rol; de politie, de gemeente, maar ook private partijen. Uiteindelijk moeten de relevante beelden worden verspreid en daar moet je afspraken over maken.”

 

Meer informatie:

Henk Vennis, h.vennis@strict.nl

Vaardigheden

, ,

Gepubliceerd op

21 oktober 2015