Als consultants of projectleiders van Strict mogen we normaal gesproken onze bijdrage leveren aan projecten op het gebied van missie-kritische communicatievoorzieningen. Dit doen we voor diverse organisaties in allerlei sectorenzoals de gezondheidszorg, openbaar vervoerde maakindustrie en de overheid, waaronder ook de hulpdiensten in Nederland. Ook in deze bijzondere periode van de Corona-crisis gaat ons werk door, zij het nu vaak in aangepaste vorm. Een mooi voorbeeld van een omgeving waar we op dit moment een betekenisvolle bijdrage kunnen leveren is de boeiende wereld van de 112-meldkamers. 

In dit artikel geeft consultant Johan Horneman een kleine blik in de werkzaamheden bij de meldkamer, die juist nu aan de hoogst mogelijke eisen moeten voldoen.

In ons land zijn op dit moment de spotlights gericht op de zogenoemde vitale beroepen en sectorenHierdoor besef ik me eens te meer dat de meldkamers opereren als een spin in het web, daar waar het de coördinatie en aansturing van de hulpverlening in Nederland betreft. Of het nu gaat om veiligheid op straat, medische spoedhulpverlening of brandbestrijding, de centralisten in de meldkamers staan 24/7 klaar voor ons als samenleving. Ze nemen meldingen van burgers aandoen een eerste analyse en zetten waar nodig acties uit naar de hulpverleners ‘in het veld’. Naast de volkomen terechte aandacht voor het werk van de helden in de ziekenhuizen en andere zorginstellingen, verdienen ook de medewerkers van de meldkamers in Nederland onze waardering! 

De meldkamer is een complex samenspel van informatiestromen, communicatie, werkprocessen en, niet in de laatste plaatsgedreven en kundige mensen. De 24/7 mentaliteit en de drive om mensen in nood te willen helpen is daarbij niet alleen van toepassing op de centralisten, maar ook op al het ondersteunende personeel. Die laatste groep opereert daarbij eigenlijk altijd achter de schermen. Hun bijdrage richt zich bijvoorbeeld op het zorgen voor een optimale informatie- en communicatievoorziening, waarmee de centralisten hun werk zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. Continu, maar zeker ook in tijden van crisis, worden de hoogst mogelijke eisen aan deze voorzieningen gesteld. Het haperen van systemen of informatiestromen kan letterlijk levensgevaarlijk zijn. 

Als Stricters voeren we onze projecten vaak ook op de achtergrond uit. We helpen de meldkamers en de daarbinnen opererende hulpdiensten met de continuïteit en waar nodig verbetering, uitbreiding of vernieuwing van de informatie- en communicatievoorziening. Het, door de omstandigheden gedwongen, thuiswerken voelt en is (nog) niet altijd even effectief. Maar wanneer je weet dat je eigen bijdrage een belangrijke schakel kan vormen in de complexe keten van de meldkamer, geeft dit juist ook in deze periode voldoening!