Het gebruik van WiFi in de 5 GHz band is verdrievoudigd. Steeds meer routers worden vervangen door modernere en snellere versies. Dat blijkt uit een onderzoek dat STRICT en FIGO in opdracht van Agentschap Telecom hebben uitgevoerd.  Uit het onderzoek is verder gebleken dat er nog ruim voldoende capaciteit beschikbaar is in de 5 GHz band. Gebruik van deze 5 GHz band levert bijna altijd een goede verbinding op: sneller en met minder kans op storing met WiFi-netwerken van de buren.

 

In 2014 heeft Agentschap Telecom Strict en FIGO opdracht gegeven voor een research project naar het gebruik van de 2.4 GHz en 5 GHz vergunningsvrije banden. Deze banden worden intensief gebruikt voor WiFi internet toegang in publieke en private omgevingen. Agentschap Telecom heeft in 2017 Strict en FIGO gevraagd om de metingen te herhalen voor trend analyses maar ook voor een beter begrip van het gebruik van deze banden.

In het research project uit 2017 is ook onderzoek gedaan naar het gebruik van mesh – technologie , DFS kanalen en de effectiviteit van informatie campagnes en zijn WiFi router merken en types geanalyseerd. Naast de eerdere meetlocaties zijn 20 meetlocaties toegevoegd in Utrecht, in het stadscentrum en straten met rijtjeshuizen.

Alle metingen zijn uitgevoerd door gebruik te maken van de zelfde meetmethodieken en apparatuur als in 2014. De exact identieke 183 locaties zijn opnieuw bezocht en dezelfde test en zijn uitgevoerd. Op basis van het onderzoek zijn de volgende conclusies getrokken:

 

  • Er is een duidelijke verschuiving van Access Points (APs) van de 2.4 GHz naar de 5 GHz band. Tussen 2014 en 2017 is het gemiddeld aantal APs gemeten in de 5 GHz band toegenomen met ongeveer 200%.
  • Er is een enorme groei van 5 GHz APs in stadscentra. Het aantal APs in de 2.4 GHz band bleef ongeveer gelijk, maar het aantal APs op 5GHz is waarschijnlijk ongeveer gelijk aan het aantal 2.4 GHz APs .
  • In 2014 ondersteunden bijna alle APs de langzaamste datasnelheden (802.11b), terwijl in 2017 ongeveer een derde van de gemeten APs alleen hogere datasnelheden ondersteunen (802.11g/n). Dit verbetert de beschikbare doorvoer, terwijl ook de interferentie voor APs in de omgeving wordt verlaagd vanwege het kleiner bereik van 802.11g/n.
  • De metingen laten een significante verlaging van het aantal APs zien ten opzichte van 2014. Er wordt aangenomen dat dit een direct effect is van de verandering van beacons van de langzaamste datasnelheid (802.11b) naar een hogere datasnelheid (802.11g/n) , aangezien de hogere datasnelheid van beacons leidt tot een kleiner bereik, en daarmee minder zichtbaarheid.
  • Over het geheel van alle met ingen in de 2.4 GHz band is de WiFi datadoorvoer lichtelijk verbeterd. Toch zijn er nog veel locaties met extreme congestie, met name in stadscentra.

Enkele aanbevelingen zijn gemaakt voor toekomstige meetprojecten.

 

Voor WiFi gebruik gelden de volgende aanbevelingen:

  • De impact van beacons op 2.4 GHz blijft groot, omdat ze vaak door elke AP worden uitgezonden en een significant deel van de beschikbare capaciteit gebruiken.
  • Achterwaartse compatibiliteit met een oude en relatief langzame WiFi standaard (802.11b) wordt nog steeds in veel gevallen geboden. Deze optie moet zoveel als mogelijk worden ontmoedigd, aangezien dit een negatieve impact heeft op de beschikbare capaciteit.

Meer informatie en het volledige rapport is te downloaden op de site van agentschaptelecom.nl