In 2016 begon de bouw van het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. Een belangrijk project omdat jaarlijks 600 kinderen in Nederland de diagnose kanker krijgen. Hiervan overlijdt nog steeds 1 op de 4 kinderen. Tot voor kort werden deze kinderen behandeld op 7 verschillende plaatsen in Nederland. Het was dan ook een grote wens om alle expertise onder 1 dak te brengen, zodat kennis beter wordt gedeeld en onderzoek minder verspreid plaatsvindt. Met de opening van het Prinses Máxima Centrum in Utrecht, is deze wens op 18 mei 2018 in vervulling gegaan. Utrecht heeft het grootste kinderoncologie gespecialiseerde onderzoekcentrum in Europa.

Richard Kamman, directeur ICT en medische technologie Prinses Maxima Centrum

We spreken met Richard Kamman, de zeer bevlogen directeur ICT en medische technologie van het Prinses Maxima Centrum. Hij is drie jaar druk geweest om de technologische basis te leggen waarop het centrum draait. “We hebben met onze partners iets verwezenlijkt wat eigenlijk niet kan. In 2016 ging de eerste paal de grond in en keken we naar een uitgestrekt groen grasveld. Zonder personeel en enkel een bouwtekening in handen gingen we aan de slag om een idee te vormen hoe de ICT en medische technologie van dit prachtige initiatief eruit moest komen te zien”.

Kamman had nogal een verantwoordelijkheid op zijn bord. Een architectuur neerzetten waarmee veilige zorg voor kinderen gegarandeerd kan worden. En tegelijkertijd internationaal onderzoek kan worden verricht. En een omgeving die kinderen toepassingen biedt waarmee zij onderdeel zijn van het gezinsleven, onderwijs en ontspanning. “Ja… waar begin je dan? Binnen de bouwtekening zijn we gaan tekenen welke bouwblokken we nodig hadden. Netwerken, televisies, applicaties, WiFi, telefonie, portofonie, medische technologie. We hebben allemaal bouwblokken gedefinieerd en deze ingedeeld in ‘absoluut nodig’, ‘handig’ en ‘nice to have’. Vervolgens hebben we alle bouwblokken uitgewerkt”. Onder enorme tijdsdruk moest een infrastructuur en functionaliteit worden gebouwd. Daarom heeft Richard een team van mensen om zich heen verzameld, die veel ervaring hebben met ICT in ziekenhuizen. “We wisten wat we nodig hadden voor infrastructuur, werkplekken en medische componenten. Tijdsdruk was onze grootste uitdaging. Een basis leggen voor honderden tv’s, tienduizend aansluitingen, achthonderd vaste werkplekken en vijfhonderd mobiele werkplekken, honderden telefoons is best lastig onder tijdsdruk. En niet alleen de aantallen zijn een uitdaging. We hebben ook te maken met complexiteit. Twee apotheekrobots bijvoorbeeld, die we als eerste in Europa hebben geïmplementeerd, zorgen voor een geweldige uitdaging. En dan komt natuurlijk ook nog de medische technologie. Denk aan infuuspompen, voedingsapparatuur en drieduizend medische apparaten die in het netwerk moeten worden aangesloten” vertelt Kamman.

“Ik ben supertrots op wat we binnen twee jaar bereikt hebben. Strict heeft daarbij een belangrijke onafhankelijke rol gespeeld. We stonden samen in de modder en ze hebben zich gecommitteerd om er samen uit te komen”

Een enorme technologische en logistieke uitdaging om in zeer korte tijd een zeer complexe en essentiële infrastructuur te bouwen. En dat terwijl er ook nog fysiek gebouwd werd en er allemaal bouwvakkers rondliepen. Voor deze uitdaging ging Kamman op zoek naar een technologiepartner die hem hielp dit project te begeleiden. “Ik kende Strict nog niet. Maar in de complexe wereld van hardware en applicaties hadden we een partij nodig met een goede marktoriëntatie en visie. Daarbij hebben we gekozen voor Strict. Het klikte direct goed. Maar doorslaggevend was hun benadering die anders was dan de anderen. Geen uurtje factuurtje, maar een commitment op het eindresultaat. We stonden samen in de modder en ze hebben zich gecommitteerd om er samen uit te komen. Door onafhankelijk advies te geven hebben ze ons in de tijdsdruk behoed om soms te snel voor een leverancier te kiezen en hebben ze ervoor gezorgd dat we de beste oplossingen kozen”. Vertelt Richard.

“We hebben een relatief klein IT-team en hebben niet alle kennis en kunde in huis. Daarmee hebben we niet altijd een compleet beeld van de gehele ICT-markt. Om die reden hadden we Strict nodig om ons scherp te houden en ons voor te spiegelen wat er om ons heen gebeurt. We hebben verschillende discussies gehad over contracten met ICT-leveranciers. Daarbij kiest Strict altijd de beste weg om ons resultaat te bereiken”.

“Strict is een snoepwinkel van kennis en kunde. Een hele geruststelling om terug te kunnen vallen op hun onafhankelijke kennis”

Inmiddels is het Prinses Maxima Centrum geopend en is Richard Kamman nog steeds erg tevreden over de samenwerking met Strict. “Nu het ziekenhuis gerealiseerd is zijn we bezig om processen, ruimtes en situaties verder te optimaliseren. Strict was intensief betrokken bij de implementatie en omdat we nog steeds een goede klik hebben zijn ze ook nu nog nauw verwant met het Prinses Maxima Centrum om de veranderingen te managen. Strict is een snoepwinkel van kennis en kunde en in heel veel situaties een hele geruststelling. We weten veel van heel veel zaken, maar er zijn ook heel veel onderwerpen waar we niet alles van weten. Op het vlak van cyber security bijvoorbeeld. Daarom hebben we onlangs een Strict workshop gehouden voor het team, zodat we beter op de hoogte zijn van de risico’s en maatregelen hoe we ons hier beter tegen kunnen wapenen. In die situaties is het fijn om terug te kunnen vallen op een partij die geen commerciële belangen heeft bij vendoren.”

Richard Kamman staat op het punt om een volgende carriereswitch te maken. Hij kijkt vol trots terug op dit prachtige project die hij zelf bestempeld als ‘het mooiste project uit zijn carrière’. “ICT in de zorg is ongelooflijk complex omdat er een variëteit is aan specialisten die allemaal verschillende dingen doen en hoge eisen stellen aan hun werkomgeving. Je hebt te maken met bijzonder veel processen en diensten, waarbij uitval van ICT geen optie is. En natuurlijk heb je de patiënten, die je zekerheid, ontspanning en communicatie wilt aanbieden om in een moeilijke situatie toch een fijne leefomgeving te bieden. Voor henzelf en voor hun omgeving.”

Kamman verwacht dat het centrum over vijf jaar enorm gegroeid is. Zo verwacht hij dat de researchafdeling flink zal groeien en dat er veel kinderen uit het buitenland zullen worden opgenomen. Ook ziet hij veel toekomst in gaming, virtual reality, artificial intelligence en robotica in de zorg.