Voor PPDR (Public Protection and Disaster Relief) hulpverleners, zoals Politie, Brandweer en Ambulancezorg, is het essentieel om te beschikken over communicatiediensten die ‘het altijd doen’ en waar ze dus van op aan kunnen als het echt spannend wordt. Dit noemen we ook wel Mission Critical (MC) communicatiediensten. Hiervoor dienen ze MC Quality of Service (QoS) te hebben (MC over 4G en 5G mobiel netwerk): hoge prioriteit, pre-emption, beschikbaarheid, beveiliging en robuustheid. Dit moet geborgd worden in de hele keten van applicatieserver, mobiele netwerk, transportnetwerk tussen deze beide, devices, operating system en applicaties. De TCCA (TETRA en Critical Communications Association) geeft in een recent whitepaper een aantal beschouwingen en aanbevelingen met betrekking tot een succesvolle applicatiestrategie.

Devices met MC en niet-MC toepassingen

Hulpverleners maken gebruik van meer dan alleen Mission Critical toepassingen. Dat betekent dat zowel MC als niet-MC toepassingen gecombineerd moeten worden. Er zijn in essentie twee keuzes mogelijk voor de hulpverleners:

 • De gebruiker draagt twee devices: één met de MC services en een tweede met de secundaire applicaties. Dit wordt op het ogenblik nog veel gedaan.
 • De gebruiker draagt één device voor alle services en applicaties. Men krijgt dan echter vaak met de aspecten/conflicten te maken zoals hieronder worden beschreven.     

Als er één device wordt gebruikt, zullen er op dit device zowel MC als niet-MC toepassingen draaien. Het is essentieel dat de integratie tussen beide soorten applicaties op het device goed geregeld is, zodat je niet tijdens een belangrijk groepsgesprek met de centralist op de meldkamer en met je collega’s op straat wordt verstoord door bijvoorbeeld een ‘gewoon’ inkomend telefoongesprek. De beide soorten applicaties moeten immers het scherm, de microfoon, speaker, camera en bepaalde knoppen van het smart device delen met elkaar.  Makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe stuur je betrouwbaar en met de juiste prioriteit het gebruik van deze resources aan vanuit verschillende MC en secundaire applicaties? 

Over wat voor (mobiele) communicatiediensten gaat het?

 • Mission Critical diensten zoals de MCX services – MCPTT (Push-To-Talk), messaging, noodoproep, geo locatie, MCData en MCVideo (download en upload).
 • Secondaire niet-MC business diensten zoals e-mail, agenda en andere bedrijfsapplicaties. 
 • Maar ook publieke diensten zoals, spraakdiensten (telefonie), nieuws, weer, verkeersinformatie etc.
Het Mission Critical Ecosysteem (bron: TCCA whitepaper)

Wat zijn zoal de issues die men tegenkomt als er meerdere applicaties op één device draaien?

 • De applicaties moeten geprioriteerd worden in het operating system om ervoor te zorgen dat de MC-applicaties voorrang krijgen op minder belangrijke applicaties. Normaalgesproken heeft een applicatie die op de voorgrond draait voorrang op een applicatie die op de achtergrond draait. Er kan voor gezorgd worden dat de belangrijke MC-applicatie aldoor ‘levend’ / actief wordt gehouden. Dit kost misschien meer batterij vermogen, maar dat moet dan maar.  Een MC applicatie zoals MC PTT dient functioneel gezien ook aldoor ‘online’ te zijn voor het geval er (groeps)gesprekken actief worden.
 • Er moet voor worden gezorgd dat een secundaire applicatie altijd de microfoon, luidspreker en het scherm vrijgeeft, zodra de MC applicatie deze nodig heeft.
 • Op bijvoorbeeld Android toestellen worden gewone telefoongesprekken als key functionaliteit gezien, en zijn ze daarom dieper geïntegreerd in het OS. Daarmee kan een MC spraakapplicatie (MC PTT groepsgesprek) worden weggedrukt, hier moeten dus maatregelen tegen genomen worden.
 • De instelling van permissies (rechten) van apps op een smart device wordt vaak sterk aan de gebruiker overgelaten. Door het uitzetten van zo’n permissie kan de gebruiker ervoor zorgen dat een app ineens niet meer werkt, bijvoorbeeld een navigatie app die niet van GPS gebruik mag maken. Door middel van een MDM (Mobile Device Management) systeem kan ervoor gezorgd worden dat permissies strak centraal worden gehandhaafd.
 • Applicatie afhankelijkheden.  Wanneer de MC applicatie gebruik maakt van andere (third party) services, moet de goede werking (incl. software onderhoud, noodzakelijke patches) van die services geborgd worden.
 • Gedeelde resources op een smart device zoals microfoon, luidspreker, scherm etc. Indien een politieman een video van een getuige bekijkt die door de meldkamer gestuurd is, en er komt dan gelijktijdig een groepsgesprek binnen, wat moet het device dan doen? Dit zijn vragen om van tevoren over na te denken: wat de wens is van de MC gebruiker staat hierbij centraal.
 • Ontwikkelen van een kwalitatief goede applicatie: een aspect hierbij is onder andere het gebruik van software containers in het device, waardoor MC applicaties en persoonlijke applicaties en hun data gescheiden worden gehouden.

Aanbevelingen vanuit het TCCA rapport:

 • Het hele ecosysteem (de hele keten) moet bijdragen aan het leveren van echte Mission Critical diensten: bijvoorbeeld het kunnen leveren van MC dragerdiensten die voldoen aan 3GPP specificaties zoals MC KPI’s (bijv. MCPTT Access Time, End-to-end Access Time en Mouth-to-ear latency) en MC QCI’s (Quality Class Identifiers). Een strategie gebaseerd op standaarden is hierbij essentieel.
 • Het is essentieel dat – indien op één device zowel MC als secundaire niet-MC apps worden gebruikt – de secundaire apps niet de MC-apps negatief beïnvloeden of zelfs onbruikbaar maken.
 • PPDR-operators moeten goed begrijpen welke eisen hun specifieke groep van gebruikers (eerstehulpverleners) stellen aan de MC-diensten en welke risico’s deze gebruikers bereid zijn te nemen bij het gebruik hiervan.
 • Applicatieontwikkelaars moeten rekening houden met de veeleisende omstandigheden van de hulpverleners, bijvoorbeeld met hier en daar haperende (mobiele) netwerkservice.
 • Effectief applicatie management: distributie, monitoring, onderhoud (versiebeheer en updates) en weer terugtrekken van apps indien nodig.  Gebruik maken van een EMM/MDM (Enterprise Mobility Management/Mobile Device Management) platform voor strakke beheersing.