Afdelingen die overspoelt worden door de aanvraag voor nieuwe apps, medewerkers die zelf beslissen hoe ze willen werken, afdelingen met eigen ontwikkelde processen met een zelf bedachte architectuur. We zien het dagelijks voorbij komen. Hoe zit het hier met de veiligheid en vertrouwelijkheid van deze informatie? Wat gebeurt er als deze applicatie uit zou vallen of gevoelige bedrijfsinformatie of persoonsgegevens lekt? Wat doet dit voor het imago van uw organisatie?

 

Licht aan het einde van de chaos die mobiel werken met zich meebrengt

Er komt druk vanuit de medewerkers om sneller te veranderen en te innoveren. Het resultaat hiervan kan zijn dat elke afdeling binnen zijn eigen silo oplossingen gaat creëren. Dit betekent dat een afdeling zijn eigen processen krijgt, eigen applicaties gaat gebruiken op een zelf bedachte architectuur. Dit heeft weer effecten op o.a. de beschikbaarheid van de applicatie en de veiligheid en integriteit van de informatie. Ook het monitoren van het proces, het testen van de applicatie en het uitrollen hiervan zijn uitdagingen voor een afdeling.

Daarnaast creëert dit silo gedrag onnodige kosten, een onsamenhangende architectuur, onduidelijke kennisborging en voldoet het niet aan de organisatiestandaarden.

Om toch de medewerkers te ondersteunen met de vraag naar mobiel werken, drang naar vernieuwing en de nieuwe simpelere gebruikersinterfaces is het nodig om expertise binnen de organisatie te bundelen en alle vraagstukken vanuit de gehele organisatie met dit expertise team op te pakken.

 

Het Mobile Competence Center

Het Mobile Competence Center (MCC) is een multidisciplinair team wat zich bezighoudt met het eigenaarschap, de verantwoordelijkheden, besluitvorming, architectuur, processen, procedures, beleid en regie/sourcing en innovatie in Enterprise Mobility. Daarnaast heeft het team ook de focus op de technologische beoordeling van mobiele vraagstukken en neemt het een leidende rol m.b.t. mobiele innovatie binnen de organisatie.

Leden in dit team komen uit afdelingen vanuit de gehele organisatie, denk hierbij aan Security, HR, Legal, IT en vertegenwoordigers van de verschillende bedrijfsonderdelen. Het eigenaarschap hiervoor ligt meestal bij een C level verantwoordelijke.

Het MCC zorgt voor een centrale aansturing op processen en een verzameling van best practices die gebruikt worden om het mobiele landschap verder te definiëren, uit te bouwen en te monitoren.

Op het moment dat de vraag vanuit de verschillende bedrijfsonderdelen toeneemt kan vanuit het MCC snel en efficiënt geholpen worden om de vraagstelling ten uitvoer te brengen.

Daarnaast zorgt het MCC voor standaarden, kennisborging en trainingen zodat nieuwe projectteams up-to-speed zijn indien dit nodig is.

 

Het MCC:

Zorgt voor:

  • Lagere kosten: Voorkomen van uitvallen van primaire apps, standaardisatie, app ideation en het hergebruiken van reeds eerder gedraaide projecten;
  • Snellere oplevering: Flexibele, getrainde medewerkers en snellere innovatie;
  • Minder risico: Goede governance, bedrijfsbrede best practices en herbruikbare architectuur en procesbeschrijvingen;
  • Betere beveiliging: Gemeenschappelijke beveiligingseisen, gedeelde monitoring en compliance.

 

Hoe werkt het?

Het optuigen van een MCC vergt voor veel organisaties een verandering aangezien dit centrale team bedrijfsbreed Enterprise Mobility aanstuurt. Een belangrijke vereiste hiervoor is dat het MCC vanuit het “C” level gedragen wordt.

Vanuit de eerste stap is het noodzakelijk om een duidelijke beginselverklaring te maken met daarin onder andere de verschillende principes, definities en prioriteiten voor het MCC. Hierna worden vertegenwoordigers vanuit de verschillende bedrijfsonderdelen betrokken om deel te nemen aan het MCC. Met dit team wordt vervolgens de MCC agenda opgesteld gekoppeld aan de beginselverklaring.

Als derde stap worden onder andere de standaarden gedefinieerd, beleid wordt geschreven of aangepast en de referentiearchitectuur wordt bepaald.

Op het moment dat de standaarden en architectuur duidelijk zijn wordt er een gestandaardiseerd framework neergezet voor het evalueren en ontwikkelen van apps en andere toepassingen die vallen binnen de verantwoordelijkheden van de MCC. Aspecten die hier onder andere in meegenomen worden zijn: Governance, Impact, Privacy, Gegevensbescherming, Security, Type apparaten, Besturingssystemen, etc.

Bij de laatste stap komen alle voorgaan stappen samen bij de implementatie, innovatie, uitrol en onder andere roadmap.

 

Afsluiter

Het Mobile Competence Center zorgt voor een stabiele ondergrond waarop de Enterprise Mobility vraagstukken, van zowel binnen als buiten de organisatie, begeleid en met de kennis op de juiste plek, plaats kunnen vinden. Het Mobile Competence Center is een must voor elke organisatie met focus op innovatie en transformatie.

Mocht u meer informatie willen hebben over hoe een Mobile Competence Center er in uw organisatie uit zou kunnen zien dan gaan wij graag met u het gesprek hierover aan.