Vroeger, was alles eenvoudiger en overzichtelijker; het hele leven, technologie, maar ook mobiele communicatie en zeer zeker de indoordekking voor je GSM telefoon.

Twee smaken

Er waren maar twee smaken en de keuze was makkelijk. Voor een kleiner gebouw nam je een goedkoop passief indoor netwerk, met coaxbekabeling en antennes. Zeker als er voldoende ruimte was om de coax aan te leggen in schachten en kabelgoten.

Was het gebouw te groot om helemaal met coax te kunnen bedekken of was er geen ruimte voor de dikke kabels, dan koos je voor een duurder actief systeem. Zo’n systeem verspreidt de GSM-signalen van de mobiele operators door het gebouw via glasvezel en/of CAT naar actieve units, die als het ware als kleine GSM-zenders op de verdiepingen functioneren.

Indoordekking is onmisbaar geworden

De technologie en de toepassingen van mobiele communicatie hebben zich de afgelopen jaren enorm snel en breedschalig ontwikkeld en de smartphone is niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Zaken doen zonder je iPhone of Android is schier onmogelijk geworden, mobiel is een “need to have” voor vele bedrijfsprocessen en dat wordt alleen maar meer door de verdergaande “digital transformation” naar de “mobile enterprise”.

Aangezien ongeveer 80% van het zakelijk gebruik binnenshuis plaatsvindt en de kwaliteit van de indoor dekking in ruim 30% van de kantoren door de gebruikers als onvoldoende wordt ervaren, zijn goede en betaalbare oplossingen hiervoor onmisbaar geworden.

Toenemende complexiteit, capaciteit en technologische ontwikkelingen

De komst van 4G, de moderne smartphones en de zeer sterke groei van mobiele data stellen aanzienlijk meer en complexere eisen aan de indoor antenne netwerken dan vroeger. Immers, vroeger was het voldoende voor een handjevol gebruikers om te kunnen bellen en te sms-en, tegenwoordig heeft iedereen op kantoor tegelijkertijd behoefte aan vele MB’s downloadsnelheid.

Dit laatste heeft vooral consequenties voor de capaciteit van de indoor netwerken ten aanzien van mobiele data en betekent in de praktijk dat er veel meer antennes nodig zijn dan vroeger. Ook al omdat 4G technologie gebruik maakt van parallelle ‘datakanalen’. Een smartphone ontvangt de data via twee ingebouwde antennes vanuit twee, separate indoor antennes en daardoor met dubbele datasnelheid. En binnen een jaar of vijf komen er al 4, 8 of zelfs 16 antennes per smartphone…..

Ook staan vanzelfsprekend de technologische ontwikkelingen op dit gebied niet stil, zowel aan de kant van de mobiele netwerken en de operators, als aan de kant van de onafhankelijke leveranciers. Kortom, vele mogelijkheden, tientallen smaken en de keuze wordt er daardoor niet eenvoudiger op.

Indoor dekking via Wi-Fi

Zo experimenteren de mobiele operators momenteel met combinaties van 4G en Wi-Fi, waardoor een deel van de mobiele data afgehandeld kan worden via (bestaande) Wi-Fi netwerken. Als opvolgers van Wi-Fi verwacht men het nodige van indoor LTE en op wat langere termijn van MulteFire op licentievrije frequenties, en dus ook door gebruikers zelf aan te leggen en te exploiteren.

Indoor dekking op basis van een Wi-Fi netwerk kan zeer aantrekkelijk zijn, want dat ligt er tenslotte toch al. Maar hoe staat het dan met de capaciteit en betrouwbaarheid van mijn netwerk en met beveiliging van gevoelige informatie? Of moet ik wachten tot LTE en MulteFire beschikbaar zijn?

Actieve netwerken en actieve antennes

Aan de kant van de actieve, indoor netwerken zien we vooral oplossingen opkomen op basis van zogenaamde “actieve antennes” en een directe inkoppeling op de netwerken van de mobiele operators. De outdoor netwerken worden daarmee als het ware naadloos ‘uitgebreid’ tot binnen in het kantoor. Probleem vormt vooralsnog de vaak hoge kosten van deze oplossingen, met name omdat de 4/5G databehoefte om zeer veel “actieve antennes” vraagt. Daarnaast zijn de mobiele operators nogal afwachtend ten opzichte van dit soort oplossingen, zeker als de klant vraagt om indoor dekking van meerdere, of van alle operators tegelijk.

De kosten van “actieve antennes” zullen op termijn dalen richting het niveau van Wi-Fi Access Points en een directe koppeling kan veel goedkoper zijn dan een traditionele, hoogfrequent koppeling. Maar hoe lang duurt het nog voordat er daadwerkelijk betaalbare oplossingen beschikbaar komen? En wanneer zullen de mobiele operators deze oplossingen wel adopteren en toepassen?

Coax nog lang niet dood

Maar ook de “good old” coax netwerken zijn nog lang niet dood en afgeschreven, vooral omdat ze zeer kostenefficiënt, betrouwbaar en robuust zijn. Hoewel alle deskundigen het er unaniem over eens zijn dat de toekomst volledig zit in de “actieve antenne” indoor netwerken.

Met dubbele coax bekabeling en dubbele antennes kan prima voldaan worden aan de 4G vraag naar dubbele data. En vergeet vooral ook niet dat 2G en/of 3G de komende jaren nog volop gebruikt zullen blijven worden voor spraak. Maar ook een enkelvoudig coax netwerk in combinatie met Wi-Fi kan in vele gevallen een meer dan geschikte en werkbare oplossing zijn. Nadeel is wel dat coax niet goed geschikt is voor de hogere frequenties, die gebruikt gaan worden voor 4 en straks 5G.

Dus, hoe toekomstvast is mijn huidige coax netwerk, gezien de eisen van 4 en 5G? Of kan ik het met beperkte aanpassingen en uitbreidingen geschikt maken voor 4 en 5G en er nog jarenlang van genieten? Of misschien loont het, gezien mijn beperkte databehoefte, überhaupt wel om zo’n goedkoop en eenvoudig coax netwerk compleet nieuw aan te laten leggen?

Dat zijn de vragen waar bedrijven mee aan de slag moeten, willen ze een goede indoordekking hebben. De antwoorden erop kunnen vrij lastig zijn, omdat ze bedrijfsspecifiek zijn. Er is dus niet één vast antwoord op iedere vraag. Juist dat maakt indoordekking tegenwoordig zoveel lastiger.