Wanneer ik met een klant in gesprek ben over Enterprise Mobility hoor ik regelmatig de stelling “Ik heb een EMM/MDM/MAM oplossing nodig.” Sommigen zijn zelfs al een stap verder en hebben ook al een beeld bij de leverancier die ze uit de brand gaat helpen. Mijn wedervraag is dan natuurlijk: “Maar waarom?”

Op het stellen van deze vraag volgt steevast een van de volgende antwoorden:

  • Er moet een wachtwoord op de toestellen afgedwongen worden
  • Ik moet remote wipe kunnen doen
  • Het wordt opgelegd door het beveiligingsbeleid
  • Ik heb een rapportage nodig over het gebruik van de toestellen
  • Ik moet mijn bedrijfsapplicaties distribueren

Wat ik helaas zelden hoor is een uitgewerkt verhaal over welke functionaliteit de eindgebruikers nodig hebben. Ik hoor vaak ook nauwelijks iets over hoe de mobiele oplossing bij zou moeten dragen aan de primaire processen en bedrijfsdoelstellingen, of welke bedrijfstransformatie het teweeg zou moeten brengen.

Functionele vraag

Het inzetten van een drie letterige afkorting is geen doel maar een middel. Als het een doel op zich is dan brengt het alleen maar beperkingen en kosten met zich mee. Als het als middel voor bedrijfstransformatie wordt ingezet dan is het onderdeel van een Mobility Solution.  Dan helpt het wél om de Mobile Enterprise te realiseren en voegt het waarde toe.

De sleutel tot een succesvolle Mobility Solution is het stellen en beantwoorden van de functionele vraag en het vaststellen van de toegevoegde waarde. Nadat de doelen duidelijk zijn kan pas gekeken worden hoe de technische inrichting en tooling eruit moet zien in de keten om het doel te realiseren. De drie essentiële vragen die gesteld moeten worden zijn:

  1. Hoe wordt mijn missie, visie en bedrijfsvoering anders als ik mobiele technologie volledig omarm?
  2. Welke bedrijfsprocessen verwerken nu informatie die met mobiele technologie veel beter verwerkt zou kunnen worden?
  3. Hoe kan ik sociale interactie, kennisdeling en communicatie eenvoudiger en toegankelijker maken met mobiele technologie?

De antwoorden op deze drie vragen geven richting en invulling aan de benodigde Mobility Solution. Bij de inrichting daarvan zullen dan vervolgens logische keuzes voor tooling worden gemaakt die de beveiliging en het beheer adequaat afdekken.
Het kan helpen om te zien dat de Mobility Solutions keten doorgaans uit de volgende onderdelen bestaat:

Eindgebruikers ervaring en bijdrage aan bedrijfsdoelen -> Apps –> Persoonlijke Mobiele middelen (Smartphone / Tablet) –> Connectiviteit –> Mobile Backend –> Bedrijfsinfrastructuur.

Op al deze onderdelen is beleid, regie, beheer en beveiliging nodig. In het app domein kan dat met MAM en een Enterprise App Store, voor de smartphones en tablets is MDM nodig. Welke mix van tooling het beste past hangt af van de context en de gestelde doelen. Of beter gezegd: van de antwoorden op de drie essentiële vragen!