Disclaimer

Dit bericht (met bijlagen) is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kan Strict geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van dit bericht (met bijlagen) rechten worden ontleend. De inhoud van dit bericht (met bijlagen) kan vertrouwelijke informatie bevatten en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van dit bericht. Indien u niet de beoogde ontvanger van dit bericht bent, verzoekt Strict u dit bericht te verwijderen, eventuele bijlagen niet te openen en wijst Strict u op de onrechtmatigheid van het gebruiken, kopiëren of verspreiden van de inhoud van dit bericht (met bijlagen).


This message (with attachments) is given in good faith. Strict cannot assume any responsibility for the accuracy or reliability of the information contained in this message (with attachments), nor shall the information be construed as constituting any obligation on the part of Strict. The information contained in this message (with attachments) may be confidential or privileged and is only intended for the use of the named addressee. If you are not the intended recipient, you are requested by Strict to delete this message without opening the attachments and you are notified by Strict that any disclosure, copying or distribution of the information contained in this message (with attachments) is Strictly prohibited and unlawful.