De wereldwijde digitale transformatie heeft de poorten geopend tot grootschalige vernieuwingen en een keus aan digitale mogelijkheden. Deze innovaties brengen ook de nodige complexiteit met zich mee. Om innovaties uit de markt ten volste te benutten, moeten bedrijven efficiënte businessdoelen stellen en bedrijfsprocessen anders inrichten. Wendbaarheid en continu innovatievermogen is daarbij essentieel, stellen Jan-Hein Bastiaenen, algemeen directeur van Strict en Wouter Borremans, directeur van Strict Consultancy.

Wat heeft de digitale transformatie teweeggebracht?

Borremans: “De markt is enorm veranderd en digitale ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Organisaties moeten hierin kunnen meebewegen. In de praktijk zien we dat businessmodellen veranderen en dat ouderwetse loketten bij banken of gemeentehuizen beginnen te verdwijnen. Diensten worden steeds meer online aangeboden en bedrijven vinden het steeds belangrijker dat hun medewerkers altijd en overal toegang hebben tot (bedrijfs) applicaties, zowel op de werkvloer als thuis of onderweg. Wanneer je dus als bedrijf volledig wilt meedraaien in deze digitale transformatie, moeten ICTlandschappen flink worden veranderd en bedrijfsprocessen efficiënter worden ingericht, zodat snel en gericht kan worden ingespeeld op ontwikkelingen in de markt.”

Hoe kunnen bedrijven grip krijgen op de wisselende omstandigheden?

Bastiaenen: “Dat is voor veel bedrijven nog best een worsteling. Hoe kan efficiënt met de systemen worden omgegaan? Hoe worden investeringspatronen hierop aangepast en hoe worden diensten vermarkt? De complexiteit die nieuwe infrastructuren met zich meebrengen speelt daarin een aanzienlijke rol. Om als organisatie bovendien continu voorbereid te zijn op snelle veranderingen, is naast een flexibele wendbare infrastructuur een agile way of working een vereiste. Bedrijfsstrategieën moeten volgens nieuw opgestelde businessdoelen worden aangepast, managementteams en inkoopafdelingen moeten anders acteren en contracten dienen flexibeler te worden ingericht zodat gemakkelijker op- en afgeschaald kan worden. Bovendien vergt deze manier van werken een andere mindset van medewerkers. Het is hierbij zeer belangrijk dat deze verandering op een goede en gestructureerde manier wordt begeleid. Daarom is het raadzaam om voorafgaand aan een verandertraject een bedrijfsanalyse te maken en als management te formuleren waar de organisatie staat en wat het einddoel is. Conclusies moeten op alle lagen van de organisatie worden vertaald naar een concrete, en bovenal kortcyclische aanpak. De relevantie van die aanpak zit hem tegenwoordig vooral in samenwerking. Je kunt wel met een mooi product op de markt komen, maar dat product krijgt pas echt meerwaarde als het snel op de markt gebracht kan worden en in rap tempo kan worden gekoppeld met andere diensten. Niet alleen een kortcyclische manier van strategievorming is dus belangrijk, maar ook de technische mensen, zoals architecten, die vanuit het perspectief van technische structuren naar verandering kijken. Zij kunnen die snelheid daadwerkelijk ten uitvoer brengen en informatieuitwisseling met partners realiseren door het inrichten van flexibele koppelvlakken.”

Waar staat ondernemend Nederland? Worden er al grote stappen gezet?

Borremans: “Het besef dat er moet worden meebewogen met de digitale transformatie is er in elk geval. Om concurrerend te blijven willen bedrijven dynamischer werken en zien in dat nieuwe businessmodellen zich snel zullen terugverdienen. Dit bewustzijn heeft bijvoorbeeld al geresulteerd in flexibele contracten bij het afnemen van kantoorsoftware of infrastructuurdiensten. Waar deze voorheen licentiegebaseerd waren – bedrijven moesten voorafgaand aan de aankoop exact aangeven hoeveel werknemers ze wilden voorzien van de software en dus hoeveel licenties ze nodig hadden –, wordt nu gewerkt met flexibele aantallen. Anders gezegd: met pay per use (betalen voor wat je daadwerkelijk afneemt) diensten. Op deze manier worden bedrijven gefaciliteerd om hun wendbaarheid te vergroten. Voorwaarde is dan natuurlijk wel dat deze bedrijven zelf zorgen dat ze de governance, informatievoorziening, architectuur, infrastructuur en security op deze werkwijze aanpassen.”

Wat zijn de uitdagingen?

Bastiaenen: “Het borgen van security is door de huidige digitale ontwikkelingen aan de orde van de dag. Hoe bescherm je je systemen zowel van buiten als intern? De dreiging wordt steeds groter. Bij overheden, die aanbestedingsplichtig zijn, zie je dat zij zich al wenden tot de grote cloudaanbieders om zich bij hen innovatieve securitydiensten af te nemen en hierbij maximaal te profiteren van de schaalgrootte van dergelijke partijen. Dit zien we tevens bij het MKB in Nederland gebeuren, maar dan op kleinere schaal. Met het streven naar kortcyclisch werken komt ook de wens om op kleinere schaal te investeren. Een investering waarbij voorafgaand al voor de komende vijf jaar moet worden vastgelegd van welke omvang de afname is, komt de wendbaarheid van een organisatie niet ten goede. Tegen de dynamiek en het tempo waarin data aan het groeien is, valt namelijk op die manier niet meer op te investeren. Een afname kan vooraf niet meer gesized worden zoals voorheen. Er moet maximaal kunnen worden op- en afgeschaald.”

Welke rol speelt de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hierin?

Borremans: “De nieuwe AVG treedt per 25 mei 2018 in werking en heeft zeer veel invloed op de manier waarop organisaties met hun (vernieuwde) infrastructuren omgaan. De wet, die meer verantwoordelijkheden voor de bescherming van (persoons)gegevens bij organisaties legt, moet de privacyrechten van mensen gaan uitbreiden en versterken. Door de digitalisering van de samenleving is de waarde van persoonsgegevens steeds groter geworden. Criminelen richten zich steeds vaker op het stelen van bijvoorbeeld creditcard- of identiteitsgegevens, of ze zorgen voor een lek in de databeveiliging. Buiten de reputatieschade die dit teweegbrengt, moeten organisaties financieel onder druk worden gezet om deze gegevens terug te kunnen krijgen. Bovendien is het lekken van persoonsgegevens met de inwerkingtreding van de AVG strafbaar. Op het moment dat een datalekincident zich voordoet, moet dit binnen zeer korte tijd worden gemeld. Daarbij moet direct worden vermeld waar het lek zit, wat de omvang is, hoe en wanneer het incident heeft plaatsgevonden. Die bewijslast, die het bedrijven ook verplicht uit te zoeken welke personen zijn getroffen door het lek, maakt dat veel bedrijven voor een enorme security-uitdaging staan. Wanneer de dataveiligheid niet op orde is, kunnen de boetes oplopen tot in de tonnen. Bedrijven moeten niet alleen veiligheidsmaatregelen nemen, maar ook functionarissen aanstellen die zich primair met privacywetgeving bezighouden. Het is een complex vraagstuk met zowel technische als juridische aspecten, die bedrijven vaak liever op de lange baan schuiven. Je moet echter nu acteren om de veiligheid te kunnen borgen van persoonsgegevens binnen jouw organisatie.”

Hoe ondersteunen jullie bedrijven hierin?

“Strict Consultancy is een onafhankelijk adviesbureau met een zeer breed ICTportfolio en expertise op het gebied van communicatietechnologie. Op integrale wijze helpen wij bedrijven om op een agile manier met digitale ontwikkelingen om te gaan. We helpen klanten bij het organiseren en implementeren van innovaties waarbij we een kortcyclische aanpak hanteren. Onze klanten kunnen dan snel beschikken over innovaties die de markt biedt. Zo willen we als enabler van innovaties leading zijn in de digitale strategische advisering en begeleiding van bedrijven bij hun digitale transformatie. Dit doen wij door te adviseren over zowel missiekritische ICT-aspecten als op het gebied van cybersecurity. We bieden onze klanten werkende innovatieve oplossingen. We pakken deze vraagstukken integraal op en bekijken of de informatievoorziening van producten en diensten goed is ingericht, beantwoorden governance-vraagstukken en zorgen ervoor dat contracten goed zijn ingeregeld. De menskant is voor ons enorm belangrijk: veranderingen op strategisch en tactisch niveau moeten doorwerken in hoe mensen denken, communiceren en werken. We moeten hen meenemen in het woeste geweld van digitalisering. Daarbij hebben we als Strict zelf groeiambities. Hierbij streven we altijd naar een prettige, open, warme sfeer binnen ons bedrijf, waar de mens centraal staat. Een mooie bekroning op dit streven was onze top 10-notering in een landelijk werkgeversonderzoek in 2017. Tot slot is voor ons de Strict Academy enorm belangrijk. Hier bieden wij traineeships aan voor starters met hbo- en wo-niveau en maximaal twee jaar werkervaring. We bieden onze trainees innovatieve projecten bij onze mooie klanten. Zowel vakinhoudelijke als persoonlijke ontwikkeling staan daarbij hoog in het vaandel.”

Bron: Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd op mijnzakengids.nl 

Wilt u meer weten over hoe wij u kunnen helpen met digitale innovatie? Vul hieronder uw gegevens in en wij nemen z.s.m. contact met u op. 

    Ik ontvang graag nieuws, informatie en evenement updates
    Ik ga akkoord met de Privacy Verklaring
    [honeypot Plaatsnaam id:woonplaats]