Cyber Security in de Zorg

Strict Cyber Security is niet uw gebruikelijke IT-Security consultant. Bij Strict draait het niet om dikke rapporten met adviezen, maar juist om wat daarna komt. Strict helpt haar klanten ook het uitgebrachte advies te implementeren en uit te voeren. En dat is wel zo handig met de nieuwe en strenge Europese privacywetgeving die al in mei van kracht is: Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), ook wel bekend GDPR.

Wat gaat er veranderen per 25 mei?

  • Zorg- en welzijnsinstellingen zijn verplicht om een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen.
  • Er zijn nieuwe voorwaarden om geldige toestemming te krijgen van mensen om hun persoonsgegevens te verwerken. Instellingen moeten kunnen bewijzen dat zij geldige toestemming hebben gekregen.
  • U heeft verantwoordingsplicht: u dient met documenten aan te kunnen tonen dat u de juiste organisatorische en technische maatregelen heeft genomen om aan de AVG te voldoen.
  • Verwerkingen van persoonsgegevens hoeft niet meer te worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
  • Mensen hebben het recht om instellingen te vragen hun persoonsgegevens te verwijderen. Straks kunnen zij eisen dat de instelling de verwijdering doorgeeft aan alle andere organisaties die deze gegevens hebben gekregen.

 

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij helpen organisaties bij de planning en uitvoering van een geïntegreerde securityaanpak om de informatie in netwerken optimaal te beveiligen, zodanig dat de organisaties ook voldoen aan de geldende regulering. Daarbij zorgen we zelfs voor awareness op de werkvloer. We kunnen bijvoorbeeld workshops geven om te zorgen dat medewerkers dit tussen de oren krijgen.

Strict ziet een toenemende vraag aan dienstverlening op het gebied van cyber security en privacy vraagstukken. Het Cyber Security-team heeft vanuit Strict een leidende rol om haar klanten hierin te voorzien door middel van begeleiding en advies en is een veel gekozen partner binnen cyber security.

Ja, graag ontvang ik meer informatie over de mogelijkheden

 

Of bel nu: 088 55 55 800