Cyber Security Scan

Cyber security

Helaas worden er dagelijks vele cyberaanvallen uitgevoerd op tal van organisaties wereldwijd. Het probleem is dat deze aanvallen vaak te laat worden gesignaleerd en dat processen niet zijn ingeregeld om zulke aanvallen te voorkomen en snel herstel te garanderen. Dit kan resulteren in financiële schade, verstoringen binnen uw netwerk, misbruik van assets, verlies of ongewenste openbaarwording van informatie en zelfs reputatieschade. Strict helpt u graag om uw organisatie goed bestand te maken tegen dergelijke aanvallen. Vanuit de Politieke, Economische, Sociale, Technische, Juridische en Omgevingsinzichten helpen we u om de risico’s voor uw organisatie in beeld te zetten. En natuurlijk zetten wij de maatregelen voor u op een rij om deze risico’s te elimineren.

Cyber security

Vanuit onze Cyber Security Scan brengen wij voor uw organisatie het dreigingsprofiel in kaart. Welke cyberbedreigingen zijn reëel en welke bescherming is noodzakelijk? Waar bevinden zich de grootste kwetsbaarheden en waar moet tijd en aandacht worden besteed om informatie te beschermen? De duidelijke rapportage geeft u een helder beeld vanuit verschillende hoeken op de kwetsbaarheden binnen uw organisatie. En op de maatregelen die u moet nemen om deze kwetsbaarheden op te lossen.

Wat U ermee kunt

Met het rapport en de geprioriteerde actielijst kunt u concreet aan de slag om cyber risico’s voor uw organisatie weg te nemen. Bovendien beschikt u over een duidelijk advies hoe u tijdig aanvallen kunt signaleren en hoe u processen kunt inrichten om schade te voorkomen en continuïteit kunt waarborgen. De Cyber Security Scan geeft u dus niet alleen inzicht, maar ook advies over de benodigde maatregelen en de prioriteren van deze maatregelen.

Voordelen voor Uw organisatie

 

  • U beschikt over een duidelijk kwetsbaarhedenoverzicht vanuit het oogpunt van Politieke, Economische, Sociale, Technische, Juridische en Omgevingsinzichten (PESTLE);

  • U heeft een geprioriteerde lijst met maatregelen om informatiediefstal, misbruik en reputatieschade te voorkomen;

  • U krijgt een helder advies hoe u aanvallen tijdig kunt signaleren en hoe u processen kunt inrichten om schade te voorkomen en continuïteit te waarborgen;

  • Met het rapport heeft u een belangrijk middel in handen om vanuit het management de juiste beslissingen te nemen en risico’s helder te hebben.

Ja, ik wil meer weten over de Cyber Crime Security Scan

 

E-mails*

Privacy Verklaring*

Of bel nu: 088 55 55 800