Contract Management Analyse

Contract Management Analyse

De kwaliteit van uw communicatieoplossing en IT wordt voor een groot deel bepaald door garanties van en samenwerkingen met leveranciers en providers. Het uitbesteden van processen en taken, zorgt ervoor dat u meer focus heeft op de belangrijke zaken binnen uw organisatie, maar zorgt ook voor risico’s op de kwaliteit van uw oplossingen. Hierbij kunnen verschillende belangen een ongewenste invloed hebben op de manier waarop contracten worden ingevuld. Maar ook kunnen in de keten van contractleveranciers situaties ontstaan die niet voldoen aan de doelen die uw organisatie voor ogen heeft. Strict helpt u graag met het maken van een Contract Management Analyse, waaruit blijkt waar de kansen en risico’s zitten in de contracten die u intern heeft en met derden.

Contract management analyse

Op basis van uw huidige contracten maken wij een gestructureerde analyse van contractmanagement binnen uw organisatie. Hierbij wordt gekeken naar de inhoud van contractafspraken en naar het proces waarbinnen deze afspraken worden uitgevoerd. Ook kijken wij naar de manier waarop contractmanagement binnen uw organisatie plaatsvindt, zodat u een helder beeld heeft hoe u meer grip op uw contracten krijgt en de kwaliteit van afspraken zo nodig kunt verbeteren.

Wat U ermee kunt

U heeft een duidelijk beeld van de gemaakte contractafspraken en praktische invulling van deze afspraken. Dit is een belangrijke voorwaarde om te kunnen toetsen of deze afspraken nog steeds kloppen met de uiteindelijke organisatiedoelen en gewenste resultaten. Daarnaast heeft u een onafhankelijk advies over hoe contractmanagement is ingeregeld in uw organisatie, zodat u precies weet hoe u dit proces nog beter kunt beheersen. Het gevolg hiervan is dat u borgt dat kwaliteitsafspraken over ICT worden nagekomen en kloppen met de kwaliteit die uw organisatie nodig heeft om doelstellingen te realiseren.

Voordelen voor Uw organisatie

 

  • U heeft volledig inzicht in lopende contracten, afspraken en nakoming van deze afspraken;

  • De keten van afspraken is inzichtelijk, zodat u weet hoe contracten op elkaar aansluiten en waar dat niet het geval is;

  • U heeft een onafhankelijk beeld (second opinion) op het contractmanagement proces en uitvoering hiervan;

  • U heeft een duidelijk beeld van verbeterpunten en risico’s in bestaande contracten en in contractmanagement processen.

Ja, ik wil meer weten over Contract Management Analyse

E-mails*

Privacy Verklaring*

Of bel nu: 088 55 55 800