Business App Roadmap

Business App Roadmap

Het aantal Apps dat binnen organisaties wordt gebruikt is de afgelopen jaren fors toegenomen. Dagelijks worden vele nieuwe handige Apps gelanceerd. Door deze groei ontstaat bij veel organisaties een wildgroei aan zelfontwikkelde en gekochte Apps, die zowel voor zakelijk gebruik als privégebruik worden geïnstalleerd op devices. De uitdaging hierbij is hoe u grip kunt houden op al deze Apps en op welke manier er centrale aansturing en controle komt binnen uw organisatie. Onvoldoende kennis en controle op Apps leidt tot synergieproblemen en risico’s op het gebied van continuïteit en beveiliging. Strict helpt u om weer controle te krijgen over de Business Apps in uw organisatie.

Business App Roadmap

In de Business App Roadmap brengen wij de Apps die gebruikt worden binnen uw organisatie in kaart. Daarbij maken wij de knelpunten inzichtelijk, maar ook de ontwikkelingen die er op App gebied zijn die voor uw organisatie relevant zijn. Deze zetten we voor u om in heldere actiepunten en een duidelijke roadmap, waarmee u weer controle krijgt op het volledige App landschap in uw organisatie.

Wat U ermee kunt

Met de Business App Roadmap heeft u alles in handen om strategische keuzes te maken met betrekking tot inkoop en/of ontwikkeling van Apps voor uw organisatie. Vanuit de roadmap heeft u een heldere actielijst die ervoor zorgt dat u weer grip krijgt op Apps en de kosten hiervan. En natuurlijk heeft u een grondig advies hoe u meer synergie, veiligheid van informatie en grip krijgt op de Apps die nu en in de toekomst worden gebruikt. Dit zorgt ervoor dat de afstemming en integratie tussen App initiatieven is geborgd.

Voordelen voor Uw organisatie

 

  • U heeft inzicht in gebruikte Apps binnen uw organisatie en hoe u weer grip krijgt op het business App landschap;

  • U weet wat de gevolgen van de gebruikte Apps zijn voor de synergie en informatiebeveiliging binnen uw organisastie;

  • U beschikt over een duidelijke tijdslijn met actieplanning om weer controle te krijgen op Business Apps;

  • U kunt binnen initiatieven zorg dragen voor integratie en afstemming tussen Apps;

  • U heeft grip op de kosten en business value van Apps.

Ja, ik wil meer weten over de Business App Roadmap

Of bel nu: 088 55 55 800