Als je alle verhalen mag geloven, zijn er nul positieve ervaringen met Blockchain. 92% stopt zelfs met de Blockchain projecten volgens onderzoek van Jaap Gordijn. En toch zijn er een hoop mensen die beweren dat Blockchain een groot succes gaat worden. Hoe zit dat nou? In deze blog leg ik je de nadelen uit van Blockchain projecten en hoe je het wél succesvol kan inzetten. 

De toegevoegde waarde van Blockchain

Vaak gaan Blockchain projecten fout of worden er niet de juiste resultaten behaald. Het gevolg is dat dit soort projecten worden gestopt. Dat komt mede door de hoge kosten die er aan verbonden zijn, maar soms is het ook niet duidelijk waarom het niet wordt doorgezet. De gebruikers zijn wel blij met het resultaat van het project, maar de vraag is wat de toegevoegde waarde van Blockchain is. Heel eerlijk: die is er regelmatig niet.  

Blockchain is duur, want het is een techniek die ontwikkeling is. Dat betekent dat er nog niet veel kant-en-klare oplossingen zijn en degene die er zijn door schaarste prijzig zijn. Als je ermee aan de slag wilt zal je daarnaast veel zelf uit moeten vogelen. Dat kost veel tijd en dus ook geld. Dat is niet erg, als het maar een probleem oplost. Dat is alleen vaak niet het geval. 

Blockchain vs traditioneel

Op dit moment zijn er weinig dingen in Nederland die niet net zo goed opgelost kunnen worden op de traditionele manier. Neem bijvoorbeeld ons geld: dat is allang niet meer alleen iets fysieks. Het is heel normaal dat je geld alleen op een bankrekening staat – een digitaal cijfertje. Dat is niet heel anders wanneer je Blockchain gebruikt.  

Dat neemt niet weg dat Blockchain zeker een aantal voordelen heeft. Zo is bijvoorbeeld het grote voordeel dat de gegevens niet door een trusted party beschermd worden – zoals de bank –  maar door iedereen. Iedere computer die meewerkt aan het netwerk rekent hetzelfde uit en wanneer eentje niet klopt, wordt die verworpen. Hacken wordt hiermee dus bijna onmogelijk, want dan kom je niet meer overeen met de groep. Daarnaast ben je niet meer afhankelijk van één partij. 

Toch wegen deze voordelen nog niet op tegen de hoge kosten die eraan verbonden zijn. Traditioneel werkt immers voor nu net zo goed. Wanneer het dan wel handig is om voor Blockchain te gaan? Wanneer er nog geen infrastructuur is. Neem bijvoorbeeld digitaal stemmen: dat gebeurt nog niet, dus er ligt ook nog geen systeem. In zo’n geval kan Blockchain heel goed werken. Maar bijvoorbeeld ook in Derde Wereldlanden, waar overheden of organisaties niet altijd te vertrouwen zijn als trusted party en er nog geen infrastructuur is. Blockchain komt dan vaak als beste optie uit de test. 

Investeren of opgeven?

Dat betekent overigens niet dat je Blockchain nu gelijk moet opbergen. Mijn advies: ga niet te enthousiast van start met Blockchain, maar investeer en leer wel. Het is een mooie technologie, die veel voor ons kan betekenen, maar het is wel een emerging technologie. De technologie staat dus nog in de kinderschoenen en dat brengt een hoop nadelen met zich mee – zoals hoge investeringskosten. Het is echter wel verstandig om er nu in te investeren en van te leren, zodat je over drie jaar ervan kan profiteren. Een 5% investering van je totale ontwikkelingsinovatiebudget is daarbij meer dan voldoende om te kunnen onderzoeken wat Blockchain voor jouw organisatie kan betekenen.