Dé blockchain strategie is nog niet gevonden. Dit konden we concluderen na ons bezoek aan het Blockchain Strategies evenement. We gingen met meerdere bedrijven in gesprek over hoe zij omgaan met Blockchain en wat voor toekomst zij erin zien. Daaruit haalden wij de belangrijkste conclusie: Blockchain doe je niet alleen.

De Blockchain techniek is niet het moeilijkste

Uit onze gespreken bleek dat over het algemeen de techniek niet het grootste probleem was. De organisaties hadden geen moeite om de techniek aan te zetten, maar wél om deze aan te laten sluiten. En dan vooral de huidige systemen. Verder bleek het grootste struikelblok dat Blockchain heel duur is.

Blockchain als marketinginstrument

Naast de uitdagingen, zagen we ook dat Blockchain lang niet altijd zijn gebruikelijke waarde biedt, maar toch wordt ingezet. Organisaties gebruiken Blockchain dan ook regelmatig als marketinginstrument. Het is een beetje vergelijkbaar met zeggen: “Wij vergaderen iedere week”, terwijl die vergadering uit 1 persoon bestaat. Feitelijk niet onjuist, maar het is meer een mooi verhaal naar buiten dan dat de organisatie er zelf iets uit haalt.

Samenwerken is de oplossing

Wanneer Blockchain dan wel goed gaat? Als organisaties samenwerken. Dan komen de klassieke eigenschappen van Blockchain het beste tot z’n recht. We zien dan ook vooral dat de gevestigde orde hier moeite mee heeft. Zij doen het wel alleen en dan lijkt Blockchain precies op de traditionele technieken. Een deel van de toegevoegde waarde aan Blockchain is dat je de waarheid niet op een centraal punt opslaat, maar kan verdelen over verschillende nodes in een netwerk. Wanneer de Blockchain binnen één organisatie blijft, valt die eigenschap weg en daarmee de toegevoegde waarde.

De toegevoegde waarde van Blockchain: werken in ketens

Blockchain kan op dit moment dan ook vooral nuttig zijn binnen ketens. Denk bijvoorbeeld aan een transportbedrijf, die met vele organisaties samenwerkt. Voor de organisaties uit die gehele keten kan Blockchain veel waarde toevoegen. Het wordt een stuk makkelijker en veiliger om informatie over te dragen en dus de keten efficiënter te laten werken in zijn geheel.

Verdienmodellen met Blockchain

Het experimenteren hiermee zien we nu voorzichtig gebeuren. Een voorbeeld hiervan is Koopmans, die Blockchain binnen hun keten hebben opgezet. Maar waarom zouden ze dat initiëren? De waarde wordt namelijk verdeeld over de keten, terwijl alleen Koopmans betaalt voor de Blockchain. Precies om die reden zijn organisaties huiverig voor het opzetten ervan. Blockchain vraagt dus om nieuwe verdienmodellen.

Een voorbeeld van zo’n verdienmodel is het delen van data binnen de Blockchain. De gebruikers die data consumeren moeten betalen voor deze data, terwijl de gebruikers die data geven betaald worden. Zo deel je de operationele lasten. Het ontwikkelen en initiëren kan je het beste in een consortium doen.

De platformeconomie

De grootste uitdaging voor veel organisaties is nu om de partijen in de keten te organiseren. Alleen dan kan er waarde in de keten gerealiseerd worden met Blockchain. Eigenlijk een typisch voorbeeld van de platformeconomie zoals we die nu kennen. De komende tijd verwacht ik steeds meer projecten zoals Koopmans voorbij te zien komen.