Benefit Management

Benefit Management

Een overgroot deel van de investeringen in communicatie en IT levert niet het gewenste rendement op. Dit komt omdat programma’s zich teveel focussen op deliverables en te weinig op de bijdragen aan organisatiedoelstellingen. Bij een succesvolle ICT-oplossing moeten de relaties en afhankelijkheden van activiteiten en doelen worden vastgesteld en moet worden bepaald hoe deze bijdragen aan de gestelde organisatiedoelen. Strict helpt u graag met Benefit Management, waarmee u inzicht heeft in de relatie tussen communicatie, IT en de beoogde business benefits. Een frisse start en een heldere onderbouwing voor toekomstige keuzes.

Benefit Depency map

Als u op zoek bent naar een communicatieoplossing en IT die zichtbaar en voelbaar uw organisatieambitie ondersteunt, wilt u helder zicht hebben op de relatie tussen organisatiedoelen en ICT-strategie en invulling. Vanuit de Benefit Depency Map maken wij voor u de afhankelijkheden tussen doelen van programma’s, projecten en activiteiten inzichtelijk. Deze zetten we af tegen de gewenste business benefits van de verschillende stakeholders. De uitkomsten zetten we voor u in een ‘What-if-Dashboard’, waarmee u helder inzicht heeft in de relatie tussen ICT-initiatieven en organisatie benefits. Hierdoor blijft u volledig in koers en stuurt u met meer focus af op de beoogde baten.

Waarde voor uw organisatie

Met de uitkomsten van ‘Business Management’ hebben u en de andere stakeholders binnen uw organisatie inzicht in de relatie tussen ICT-initiatieven en de business benefits hiervan. ‘cashable’ en ‘non-cashable’ financiële baten, maar ook baten op het gebied van bijvoorbeeld samenwerken, klanttevredenheid, medewerkertevredenheid, duurzaamheid en wendbaarheid. Dit zorgt ervoor dat er binnen uw organisatie meer draagvlak en betrokkenheid ontstaat vanuit de stakeholders, en iedereen met dezelfde focus met initiatieven bezig is. Ook geeft het u praktische sturingsmiddelen om programma’s en projecten te monitoren op beoogde resultaten. En natuurlijk om bij te kunnen sturen bij afwijkingen of veranderende omstandigheden. Zo kunt u scenario’s vergelijken op basis van financiële en sociale baten en kunt u veel eerder zien of business cases gehaald gaan worden.

Voordelen voor Uw organisatie

 

  • U heeft helder inzicht in de samenhang tussen IT- en communicatie activiteiten, projecten en programma’s in relatie tot gestelde organisatiedoelen;

  • U heeft controle over financiële en sociale baten, en kunt erop toezien dat deze ook daadwerkelijk gerealiseerd worden;

  • U creëert draagvlak en betrokkenheid van de stakeholders binnen uw organisatie;

  • U bent in staat business cases te volgen en tijdig bij te kunnen sturen in geval van veranderende omstandigheden;

  • U houdt koers op de beoogde baten voor uw organisatie;

Ja, ik wil meer weten over Benefit Management

Of bel nu: 088 55 55 800